وبلاگ

راهنمایی برای انتخاب رنگ سنگ قیمتی

راهنمایی برای انتخاب رنگ سنگ قیمتی

رنگ سنگ قیمتی، یکی از مهمترین مشخصه و ویژگی های آن سنگ است.
هنگام تصمیم گیری برای انتخاب سنگهای قیمتی باید رنگ اصلی (نما)، تن و اشباع (یا سیری رنگ) را در نظر بگیرید.

رنگ اصلی (نما-hue)

رنگ اصلی یا نما به موقعیت یک رنگ در نمودار چرخ رنگ اشاره دارد.
شش رنگ اصلی و پایه وجود دارد: بنفش، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز.
بین این رنگ های اولیه، چند رنگ ثانویه نیز وجود دارد مانند سبز-آبی.
برخی از سنگها رنگهای مختلفی دارند.
به عنوان مثال، یاقوت کبود می تواند دارای رنگ هایی در طیف “آبی مایل به کمی ارغوانی” تا “آبی مایل به کمی سبز” باشد و یاقوت سرخ نیز دارای رنگ هایی در طیف “قرمز مایل به کمی نارنجی” تا “قرمز مایل به کمی ارغوانی” باشد.
سنگ های قیمتی که بیشتر دارای رنگ های اولیه خالص هستند، ارزشمندتر هستند. این سنگ ها فقط یک هاله کمی از رنگ های دیگر موجود در نمودار چرخ رنگ را دارند.

تن (Tone)

تن (همچنین به عنوان مقدار یا روشنی رنگ نیز شناخته می شود) به مقدار نسبی روشنی یا تاریکی رنگ اشاره دارد.
تعریف دیگر برای درک مفهوم تن، درصد نور جذب شده توسط یک رنگ است.
به عنوان مثال، سنگ سفید، هیچ رنگی را جذب نمی کند اما سنگ سیاه همه نورها را جذب می کند.
برای کمک به درک مفهوم تن، تصور کنید که دو لیوان پر از آب دارید.
دو قطره جوهر رنگی را به هر لیوان اضافه کنید. در این حالت، هر دو لیوان دارای رنگ اصلی و تن یکسان هستند.
سپس دو قطره دیگر از جوهر را فقط به یکی از لیوان ها اضافه کنید.
رنگ اصلی (نما) همان است، اما دارای تن و اشباع بیشتر است.
اگر شما همچنان به اضافه کردن جوهر به این لیوان ادامه دهید، خواهید دید که میزان تن و اشباع افزایش خواهد یافت، اما فقط در چند لحظه.
در نهایت اضافه شدن بیش از حد جوهر به آب، رنگ را تیره می کند تا جایی که تیرگی (یا سیاهی) بر رنگ اصلی غلبه می کند و منجر به کاهش اشباع می شود.

اشباع (یا سیری رنگ)

اشباع (همچنین به عنوان خلوص یا شدت رنگ نیز شناخته می شود) به میزان رنگ موجود اشاره می کند.
اشباع مهم ترین عامل در درجه بندی رنگ است.
برای کمک به درک مفهوم اشباع، یک لیوان آب را تصور کنید که جوهر آبی به آن اضافه شده است.
در این حالت، رنگ آب به تدریج آبی تر می شود. به بیان دیگر، اشباع با افزایش مقدار جوهر در آب، افزایش می یابد.
به عنوان مثال دیگر، می توان رنگ سرخ یاقوتی را نام برد که دارای حداکثر میزان اشباع است.
اما قرمز مایل به صورتی ممکن است حداقل میزان اشباع را داشته باشد.

خلاصه و نتیجه گیری

به طور کلی، سنگ هایی که دارای تن های روشن یا تیره هستند مطلوبیت کمتری نسبت به سنگ های دارای تن معتدل دارند.
با این حال، به یاد داشته باشید که تن ایده آل به رنگ اصلی (نما) بستگی دارد.
بیشترین میزان اشباع رنگ زرد همیشه از بیشترین میزان اشباع نارنجی، روشن تر است که خود (یعنی اشباع رنگ نارنجی)
از بیشترین میزان اشباع رنگ سبز یا قرمز، روشن تر است و میزان اشباع رنگ سبز و قرمز از بیشترین میزان اشباع رنگ آبی یا بنفش، روشن تر است.

دیدگاهتان را بنویسید